Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας McDonald’s Κύπρου

 

Εμείς (McDonald’s Restaurants Limited, μια εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο, με αριθμό εταιρείας ΗΕ84287, αριθμό ΦΠΑ 10084287U, με εγγεγραμμένο γραφείο στην Λεωφόρο Αθηνών 30-32, Λάρνακα (McDonald’s)), παρέχουμε την Ιστοσελίδα αυτή για να επιτρέπεται στους επισκέπτες να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές παραγγελίες. Η πρόσβαση και παραμονή του επισκέπτη στην Ιστοσελίδα καθώς και η αξιοποίηση/ χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Ο επισκέπτης μπορεί, σύμφωνα με την παράγραφο 9, να downloadένα αντίτυπο του υλικού που περιέχεται ή παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα και να τυπώσει σελίδες της Ιστοσελίδας για προσωπική, μη εμπορική χρήση, εφόσον και εάν:

  • Δεν αφαιρεί ή τροποποιεί οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα ή άλλες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο υλικό, και

  • Η χρήση πραγματοποιείται για νόμιμους λόγους αποκλειστικά. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διανομή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματός της για σκοπούς κοινωνικούς ή εμπορικούς χωρίς την προαπαιτούμενη γραπτή άδεια μας.

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της, η λειτουργικότητα και ο σχεδιασμός της προστατεύεται στην Κύπρο και οπουδήποτε αλλού παγκοσμίως από πνευματικά και εμπορικά δικαιώματα, λογότυπα, σχέδια και πνευματικά δικαιώματα σχεδίων και οποιαδήποτε άλλο δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιείται από εμάς υπό την άδεια τρίτων (τρίτο πρόσωπο ή εταιρεία) ή ανήκει σε εμάς ή σε κάποιο μέλος της οικογενείας McDonald’s (Με τον όρο ‘Οικογένεια McDonald’s’, εννοούμε την Εταιρεία McDonald’s και τις θυγατρικές εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένου αυτών που κατέχουν προνόμια της επωνυμίας McDonald’s και ορισμένες άλλες επιλεγμένες εταιρείες (που αποτελούν είτε συνεργάτες μας που φέρουν εις πέρας κάποια υπηρεσία, όπως είναι η παροχή δώρων για τις προωθητικές μας ενέργειες και προσφορές, ή πρακτορεία και προμηθευτές που μας βοηθούν στο να ανταποκριθούμε πιο αποτελεσματικά στις παραγγελίες, να διαχειριστούμε προωθητικές ενέργειες και προσφορές, που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη και που παρέχουν οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ώστε να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες του Marketing μας). Ο επισκέπτης μπορεί να αξιοποιήσει την Ιστοσελίδα, ή οποιοδήποτε τμήμα της, λειτουργικότητα ή σχεδιασμό της, υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή σύμφωνα με το κείμενο της Ιστοσελίδας ή με τη γραπτή άδεια μας, την οποία πρέπει να λάβει προηγουμένως (Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση του επισκέπτη δε θα παραβεί οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων προσώπων).

Το υλικό που περιέχεται ή παρατίθεται στην Ιστοσελίδα παρέχεται ‘όπως είναι’ και χωρίς εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις οποιουδήποτε είδους, που εκφράζονται ή υπονοούνται. Αρνούμαστε οποιεσδήποτε εγγυήσεις ικανοποιητικής ποιότητας και που αρμόζουν για οποιοδήποτε σκοπό. Δεν εγγυόμαστε ότι η χρήση του υλικού της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη θα παρέχεται αδιάκοπα ή ότι το υλικό θα παρουσιάζεται αλάνθαστο.

Στο μέγιστο που επιτρέπεται από το νόμο, δε θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη, όπως κι αν έχει προκληθεί αυτή, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε οποιαδήποτε αποτυχία της Ιστοσελίδας, λαθών, ελλιπών πληροφοριών, διακοπών, ελαττωμάτων, καθυστέρησης της μεταφοράς, ηλεκτρονικών ιών, ή βλάβη των γραμμών. Στο μέγιστο που επιτρέπεται από τον νόμο, δε φέρουμε ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές ή βλάβες που προκύπτουν από τη χρήση, ή μη δυνατότητα χρήσης, του υλικού της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, ασχέτως του πώς έχουν προκληθεί.

 

Εμείς και κάθε άλλο πρόσωπο ή οργανισμός που εμπλέκεται στην παραγωγή ή την παράδοση του δικτυακού τόπου δεν ευθύνεται (στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο) για τυχόν ζημιά ή ιούς που ενδέχεται να μολύνουν τον υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία ως αποτέλεσμα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την περιήγηση στον ιστότοπο ή τη μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου από τον ιστότοπο.

 

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε επικοινωνία ή υλικό που μας στέλνετε μέσω της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών ή γραφικών, ως μη εμπιστευτικά και μη ιδιοκτησιακά (δηλαδή που δεν ανήκουν σε εσάς), αλλά θα λειτουργήσουμε σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας σχετικά με τυχόν προσωπικά στοιχεία που λαμβάνουμε από εσάς. Οτιδήποτε μας στείλετε μέσω του ιστότοπου θα γίνει, σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής προστασίας της προσωπικών δεδομένων, αποκλειστική ιδιοκτησία της McDonald’s Κύπρου ή άλλων μελών της οικογένειας McDonald’s και μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο ή μέρος του, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης, είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία στέλνετε στον ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

 

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνουν τα εγγεγραμμένα και μη, εμπορικά σήματα της οικογένειας McDonald's και άλλων επιχειρήσεων. Τίποτα στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραχώρηση οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε από αυτά τα εμπορικά σήματα και λογότυπα χωρίς τη γραπτή μας άδεια εκ των προτέρων ή με τη γραπτή άδεια οποιουδήποτε άλλου κατόχου των σημάτων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα από τα εμπορικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο, εκτός από όσα ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

Δεν εξετάσαμε, δεν ευθυνόμαστε και δεν εγκρίνουμε το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων ιστοτόπων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο. Εάν συνδέεστε με άλλους ιστότοπους, είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

 

Εκτός αν δηλώνουμε διαφορετικά, ο ιστότοπος σχετίζεται μόνο με την επιχείρησή μας στην Κύπρο. Όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι σωστές τη στιγμή της δημοσίευσης, αλλά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι πληροφορίες στον ιστότοπο δεν προορίζονται να είναι νομικά δεσμευτικές και δεν πρέπει να το θεωρείτε ως εκπροσώπηση σε οποιοδήποτε θέμα. Ορισμένα εστιατόρια δεν πωλούν όλα τα προϊόντα. Ένα προϊόν μπορεί να ποικίλει, ανάλογα με τα συστατικά που χρησιμοποιούνται, τον προμηθευτή και την περιοχή της χώρας και την εποχή του έτους. Ως αποτέλεσμα, τα προϊόντα που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι πανομοιότυπα με το προϊόν που σερβίρεται σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο.

 

Εάν λαμβάνετε μέρος σε οποιουσδήποτε διαγωνισμούς που εμφανίζονται στον ιστότοπο, θα πρέπει επίσης να συμφωνήσετε με τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τους διαγωνισμούς αυτούς.

 

Ελέγχουμε και διαχειριζόμαστε αυτόν τον ιστότοπο από την έδρα μας στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Όλες οι επικοινωνίες σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτήσεων σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, θα πρέπει να γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mcdonalds.com.cy ή μέσω κλήσης στο 77772626.

 

Οι νόμοι της Κύπρου ισχύουν για τη χρήση του ιστοτόπου εκ μέρους σας. Κάθε διαφθορά που προκύπτει από τη χρήση του ιστότοπου ή σε σχέση με τον ιστότοπο θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.